Indeks tjelesne mase ili ITM

Indikator utjecaja mase na zdravlje

Kroz povijest, postojalo je mnogo načina za praćenje zdravlja, koji su korijene imali u trenutnom poznavanju medicine i ljudskog tijela. Kroz zadnjih stotinjak godina, jedna od glavnih briga bila je masa tijela – što je tema o kojoj se i danas na mnogim frontama lome koplja.

Dugo se pokušavalo pronaći način na koji bi se lako izračunalo koja je masa idealna, s obzirom na razne čimbenike koji bi mogli utjecati na taj broj. Računanje indeksa tjelesne mase jedan je do danas najpopularnijih načina za izračunavanje idealne težine, koji postoji već preko 40 godina.

Računanje indeksa tjelesne mase

Indeks tjelesne mase se računa uzimanjem dva podatka u obzir – visine i tjelesne mase čovjeka. Računanje indeksa tjelesne mase kao rezultat daje broj koji bi trebao indicirati odgovara li tjelesna masa visini, odnosno je li čovjekova težina premala, prevelika ili odgovarajuća. Iako ovaj broj mnogi uzimaju kao zakon, on samo je okviran indikator zdravlja, s obzirom da se u izračunu ne uzimaju u obzir drugi čimbenici, poput količine kretanja i postotka masnog i mišićnog tkiva u tijelu. 

Uz to, granice klasa, koje su određene uzevši u obzir prosječnog Europljanina, tek je nedavno prilagođen za druge kulture. Primjerice, u Japanu su granice za kategorije snižene nakon što je istraživanjem zapaženo kako je prosjek tjelesne mase u stanovništvu niži od prosjeka u Europi. Zato veći dio stanovništva spada u  klasu pothranjenosti, a veća tjelesna masa ima negativne učinke za zdravlje.

Računanje indeksa tjelesne mase

Indeks tjelesne mase se dobiva tako da se tjelesna masa (u kilogramima) podijeli s kvadratom tjelesne visine (u metrima). Broj koji se dobije tim računom onda se uspoređuje s tablicom koja govori u koju skupinu pripadate. Klasične granice, prema preporukama iz 2014. Su sljedeće:

  • broj između 18.5 i 25 indicira optimalnu težinu
  • broj manji od 18.5 smatra se pothranjenošću
  • broj između 25 i 30 spada u kategoriju prekomjerne težine
  • broj iznad 30 smatra se pretilošću. 

Ipak, osim varijacija među kulturama i činjenici da se u obzir ne uzima postotak mišićne mase, važno je napomenuti kako se indeks tjelesne mase ne može računati ni za djecu u rastu i razvoju.

Optika. Cilj našeg djelovanja je omogućiti pacijentu da ostvari dobar vid kao preduvjet kvalitetnog života stoga nam se obratite s povjerenjem! Čitaj više …

Postovi iz iste kategorije:

    Nije pronađen